601 Keefer Street, Vancouver, BC V6A 3V8 604.713.4485

ما طرح کودکان سالم BC را می پذیریم

یک زندگی موفق با یک لبخند سالم آغاز می شود 

آیا می خواهید بدانید که واجد شرایط بیمه دندانپزشکی دولتی هستید، حتی اگر کار کنید؟   

آیا کودک شما دندان درد دارد؟   

به نظر شما هزینه دندانپزشکی خیلی گران است؟   

آیا سن شما ۶۵ سال و یا بیشتر است؟  

ما معتقدیم که همه کودکان مستحق شروعی سالم در زندگی هستند. ما پذیرای بیماران جدیدِ کودک یا سالخورده هستیم. ما همه طرحهای مزایای دولتی را می پذیریم و به بیمارانی که بیمه ندارند تخفیف می دهیم. شما و خانواده‌تان می توانید واجد شرایط باشید. اطلاعات بیشتر در جزوه و وب سایت ما.  

شما را دعوت می کنیم تا   

 -با کارکنان ما صحبت کنید  

 -یکی از بروشورهای اطلاعاتی ما را بردارید  

 -برای تعیین وقت ملاقات با ما تماس بگیرید  

–  سوال خود را به ما ایمیل کنید  

 از وب سایت ما دیدن کنید و به زبانی که ترجیح می دهید مطالعه کنید. 

لطفا از فردی که می تواند انگلیسی صحبت کند بخواهید با ما تماس بگیرد

Email: info@strathcona-health.ca

مخاطب

Special thanks to translation helper: Afrooz